Släktforskning

 

Några militärer i min släkt

 

Husarer

Liksom så många andra så har även jag ett antal anfäder som under delar av sitt liv varit anställda inom den dåtida försvarsmakten. Antingen som rotesoldat, dragon eller som husar. De flesta på min fars sida.
En soldat är närmast att betrakta som en infanterist eller fotsoldat i armén. En dragon var till en början en soldat som red till slagfältet och sedan slogs till fots, men som senare även slogs till häst. Husaren är en ryttare, försedd med lättare beväpning än en dragon, som slogs till häst.
Av mina anfäder så finns de "militära anorna" i de äldre generationerna (farmors farfar, farfars morfar, farmors morfars far etc). Det var ju ett sätt att skaffa sig "något eget" eftersom det i anställnigen oftast ingick ett torp att bo i, lite jord att bruka, en ko en häst, en gris etc., så att det gick att föda en familj. Åtminstone för en tid. Efter kontraktstiden fick man lämna torpet, liksom änkan och barnen fick göra om maken dog under kontraktstiden. Men det var en möjlighet för de som kom ifrån fattiga förhållanden, att förbättra sina levnadsvillkor. Här följer en beskrivning av några av dessa mina anfäder.

Husaruniformer

 

Nils Lossow (1787-1862) - farmors morfars far

Nils föds den 8 november 1787 i Bjärshög i Bara härad. Föräldrarna är Sören Nilsson coh Karna Jönsdotter. Nils (Sörensson) blir antagen vid Skånska Husarregementet i Landskrona kompani den 9 april 1810 och får då namnet Lossow (I skånes knektregister står han listad som Lotzow, men i genralmönsterrullor och husförhörslängder som Lossow). Rusthållet är Bulltofta 1 (H. Kockum och Jeppa Hansson) i Västra Skrävlinge socken i Oxie härad. Vid mönstringen anges hans längd vara 163 cm. Den 31 maj 1811 så vigs Nils med Sissa Larsdotter, båda hemmarörande från Bulltofta. Med tiden så får de 5 söner och en dotter, bland annat sonen Pehr som även han blir husar med tillnamnet Topp. Mellan åren 1813-1814 så bevistade Nils Lossow Napoleonkrigen. Nils förblir i tjänst som husar fram till den 27 juni 1829 då han begär, och beviljas, avsked p.g.a. att han är "styf".
Hustrun Sissa avlider den 6 juli 1842 av torrvärk (ett gammalt namn på olika former av reumatism och ledvärk), och hon begravs i Västra Skrävlinge den 10 juli. Nils överlever sin hustru med knappt 20 år. Han avlider den 1 januari 1862 på Bulltofta Gård, och begravs den 2 februari i Västra Skrävlinge.

Sven Åckerman (1778-1833) - farmors farmors far

Sven föds den 12 januari 1778 i Lilla Uppåkra i Uppåkra församling som det 8:e barnet till husar Jöns Åkerman och hans hustru Ingar Åstradsdotter. Det går att följa Sven i husförhörslängderna som boende hus sina föräldrar i ett Gatehus i Lilla Uppåkra fram till 1791/1792. Det saknas husförhörslängder för perioden 1793-1797 så det är möjligt att han stannat hemma längre. Fadern, Jöns Åkerman, står i husförhörslängden för 1791 som "Ej ännu hemkommen". År 1789 så var det generalmönstring för kompani Landskrona i Skånska Husarregementet, men om det är efter den mönstringen som fadern ej kommer hem framgår ej. I husförhörslängden för 1792 så står Svens mor som ensam boende hos sin son Anders, och i nästa tillgängliga längd för år 1799/1800 står hon angiven som änka.
I generalmönsterrulla för år 1806 så kan man finna att Sven blivit antagen på 4 år den 2 november vid Mörnerska Husarregementet. i Major Kjellmans Skvadron. Det är husarer ifrån det Mörnerska Husarregemnetet som deltar i det som år 1811 går under beteckningen Klågerupskravallerna. Men om Sven var en av dom cirka 150 husarer som deltog vid detta tillfälle vet jag inte. Sven Rosborn har beskrivit händelsen utförligt i sin artikel "1811 Bondeupproret i Skåne" som du kan ladda ner här
Den 24 augusti 1817 så gifter sig Sven med Sissa Pehrsdotter, född i Sunnanå i Burlövs församling. De får tillsammans 6 barn varav dottern Berta, född 1820 (farmors farmor), som i sin tur år 1849 gifter sig med rote-soldat Ola Svensson Olin ifrån Arlöv.
Omkring år 1817 så tar Sven avsked ifrån det militära, och står sedan antecknad som "husman" och "pensionair" i husförhörslängderna fram till han dör i lungsot den 29 oktober 1833 i Nevishög. Hustrun Sissa överlever sin make med 17 år. Hon avlider i Nevishög den 27 januari 1850.

Sven Wallencourt (1804-1872) - farfars morfar

Sven föddes den 20 december 1804 i Västra Vemmerlöv som son till husman Anders Ohlsson och hans hustru Boel Nilsdotter.Vid 22 års ålder (år 1826) blev så drängen Sven Andersson antagen vid Skånska Husarregementet och placerad i Månstorps kompani. Vid antagandet så tilldelades han namnet Wallencourt. Det står också att han var 166 cm lång. Rusthållet var Fuglie 2,15 i Fuglie socken i Skytts härad (Väse rote).
Under åren 1830-1837 så lever Sven som ogift på rusthåll Fuglie No 2,15, men flyttar 1837 till Fuglie No 21. 1840 gifter han sig med pigan Karna Månsdotter och året därpå så föds sonen Anders. Ytterligare en son föds 1844 och i slutet på samma år så flyttar familjen till Fuglie No 7. Här bor de till våren 1846 då de flyttar till Västra Alstad No 15. Sonen Måns föds den 17 december 1846 men han blir dock endast blir 2 år. Han dör den 25 mars 1849.
Vid generalmönstringen år 1850 så blev Sven kommenderad till Schlesvig (Slesvig-holsteinska kriget 1848-1851) , men hur länge han var där, och om han deltog i något slag framgår inte.
Dottern Bothilda (Botilla) föds den 7 augusti 1854. Hustrun Karna Månsdotter avlider den 15 oktober 1861 i vattusot. Sven är kvar i aktiv tjänst som husar fram till 5 juni 1862 då han erhåller avsked ifrån Skånska Husarregementet. Han bor kvar i Västra Alstad resten av sitt liv tills han på nyårsaftonen den 31 december 1872 avlider. Han begravs i Västra Alstad den 6 januari 1873.

Pehr Topp (1817-1870) - farmors morfar

Pehr föds den 8 mars 1817 på Bulltofta Gård i Västra Skrävlinge församling. Fadern är husar Nils Lossow (Lotzow) och modern är Sissa Larsdotter.
Pehr bor hos sina föräldrar tills han flyttade hemifrån på hösten 1831 vid 14 års ålder. Han flyttar då till No 9 Bulltofta för att arbeta som dräng. Han stannar här till den 24 oktober 1835 då han flyttar vidare för att arbeta i Kyrkoby församling (= dagens Görslöv), närmare bestämt till No 4 Nordanå. År 1836 flyttar han till Arlöv i Burlöv församling. Här återfinns han på No 1 Domkyrkohörnan framtill 1841, förutom ett mellanspel till Glumslöv No 3 under åren 1838-1840.
1841 flyttar han så till Särlöv No 4, och den 25 november 1841 så tar han anställning inom Skånska Husarregementet, kompani Hoby, som husar. I generalmönsterrullan för år 1844 står han antecknad som nr 38, och att han var 168 cm lång. Rusthållet är Särslöv 3.
Den 31 december 1858 så gifter han sig med Elna Olsdotter i Malmö Karoli församling.
Per är kyrkoskriven i Särslöv ända fram till den 3 november 1865 då han officiellt flyttar till Malmö. Han är dock samtidigt registrerad på No 33 Östra Förstaden i Caroli församling tillsammans med sin hustru Elna Olsdotter och dottern Cecilia (farmors mor), som fötts den 25 januari 1856.
Pehr och Elna får ytterligare ett barn, en son, den 21 februari 1861. Sonen döps till Olof. Senare så flyttar familjen till No 40 Östra Förstaden. Per är då 43 år och Elna 35 år.
Om inget annat anges i soldatkontraktet så är anställningen som husar en livstidsanställning där det gavs avsked efter 30 tjänsteår och uppnådda 50 levnadsår. Väl skött tjänst gav då underhåll (pension). Avsked kunde erhållas tidiagre av olika anledningar. Det finns en anteckning om att Pehr lägger inom om avsked 1862, som dock avslås.
Nio år senare, den 20 april 1870, så dör Pehr i lunginflammation vid en ålder av 53 år, 1 månad och 28 dagar, och Elna blir änka vid 40 års ålder med en då nio årig son Olof och den 19 åriga dotter Cecilia. I Pehrs militära rulla så står "Avsked i rulla" vilket innebär att han vid sin död fortfarande var inskriven i tjänst som husar. Han hade då tjänstgjort i 28 år 5 månader och 5 dagar. Cirka ett och ett halvt år innan han var berättigad till pension.

Ola Svensson Olin (1823-1874) - farmors farfar

Ola föds i Arlövs hed i Burlövs församling den 25 oktober 1823 som föräldrarna är Sven Jönsson och Ingar Jonasdotter förstfödda barn.Olas far dör redan 1833 i vattensot och modern gifter om sig ett drygt år senare med Pehr Persson. Ola flyttar hemifrån till Arlöv 8,9,10 men återfinns sedan igen i Arlövs Hed. I husförhörsboken, sid 38, för perioden 1835-1843 i Burlöv församling står att "Ola ärftlig gikt. Skattefri 1840".
Ola Svensson står som utflyttad ifrån Arlöv till Malmö 1842 och som inflyttad igen 1843. Han återfinns inte i Malmö, men väl i husförhörslängden för Burlöv församling för perioden 1843-1851 i husförhörslängden, sidan 80, boende i Arlöfs Hed. Här har han fått namnet Olin lagt till sitt ursprungliga efternamn och i anmärkningskolumnen står att "Ola Svensson har haft ärftlig gikt och fallenhet för svindel efter sin aflidna fader. Nu Rot-sold Roteg i Eskilstorp Capt. Åberg avsked". Han har antagits vid södra Skånska Infanteri Regementet den 24 april 1845 och erhållit avsked den 9 januari 1849 så soldatkarriären blev inte så lång.

Den 28 oktober 1849 så gifter han sig med Berta Svensdotter (dotter till Sven Åckerman). De bosätter sig "Carolinshuset" i Arlöv. Sonen Sven (farmors far) föds den 13 augusti 1850. I den efterföljande husförhörsboken så bor familjen på "Wärdshuset Kalinan" vilket är samma hus som Carolinshuset. Familjen bodde här under perioden 1851 - 1856. Under denna tid så utökades familjen med, i tur och ordning, sonen Johan som föddes den 6 februari 1852, sonen Lars som föddes den 26 november 1853 men som dog som 1 åring den 25 mars 1855. Barnet därefter, som också var en son, fick även han namnet Lars. Han föddes den 4 oktober 1855.
Notis: År 1876 så härjas värdshuset Kalinan av en eldsvåda och brann ner. En ny byggnad i solid röd tegel uppfördes i dess ställe. Denna byggnad kvarstår ännu.
Familjen finns i Arlöfshed åren 1857 fram till hösten 1858. Här föds dottern Cecilia den 22 februari 1857. Därefter så finns de bosatta i Tågarp No2 och 10. Ola står nu skriven som "Husman". Här föds sonen Olof den 1 april 1859. År 1861, den 16 augusti, så föds sonen Peter. År 1860 så är familjen tillbaka i Arlöfshed. Nu är Ola skriven som lanthandlare. Och barnafödandet fortsätter. Sonen Anders föds den 16 november 1864.
Från 1866 så står familjen skriven på Arlöv 8-10, men Ola är fortfarande titulerad som lanthandlare. Sonen Christian föds den 12 oktober 1867. Det är deras nionde barn. Alla utom ett lever. Ola har blivit ägare till Litt: F 11:7, mant. 51/2048 och står nu skriven som "Ägare".
Vid tiden för sockerbrukets anläggning 1869 så fanns det en samling hus vid Lommavägen och Lundavägen benämnt "Arlövshusen" bestående av 20 hus. Bland innevånarna vid denna tid var bl.a. lanthandlaren Ola Olin. I boken "Burlövs kommun - Historia och beskrivning" av Ingemar Ingers, så finns på sidan 379 en bild på det "Olinska huset" vid Lundavägen 16, snett emot Geukahuset. Huset stod kvar så sent som 1960, och var då ett av de äldsta husen i Arlöv, men idag finns här det nya biblioteket beläget här. I Malmö husförhörslängd för Malmö Caroli AI:53 (1869-1878), sid 448, Östra Förstaden Spillepeng står antecknat i ovankant på sidan "Huseg. Lanthandl. Olins (enka) i Burlöv. Men de bodde inte själv där.
Ola dör den 7 november 1874 i en ålder av 51 år 6 månader och 12 dagar. Någon dödsorsak har inte angivits. I död- och begravningsboken står han angiven som spannmålshandlare. I bouppteckningen står Ola upptagen som "Åboen och Lanthandlare" och som tillgångar finns bl.a.

  • "Fastigheten 45/2048 mtl Litt M af Utsockne frälsehemmanet No 8,9 och 10 Arlöf".
  • "Åtta kappland jord med der å befintliga byggnader å kronoskatte Rusthållshemmanet No 2 och 10 Tågarp".
  • "1 gammalt hus med deri upplette 4 jernugnar, beläget i den under Malmö Stad lydande, och på kortare tid arrenderade s.k. Spillepengsmarken."

Det finns också, under rubriken "Kreatur" upptaget: "1 häst, 1 Sto, 1 Ko, 1 kviga, 4 får och 3 ungsvin".

Änkan Berta Svensdotter bor till en början kvar med de yngsta barnen medan de äldsta flyttar hemifrån (Olof som flyttar till Malmö 1877, Johan som gifter sig i april 1876, Cecilia som flyttar till Danmark 1876 och Sven som flyttat ifrån hemmet tidigare). Senare finner man änkan tillsammans med barnen Lars, Peter, Anders, Christian och Cecilia (som kommit tillbaka ifrån Danmark) skrivna på Arlöv Litt J. Cecilia kommer senare att flytta tillbaka till Danmark och gifta sig, och bilda familj där. År 1880 så finns de på Arlövsgården (Arlöv 8-10) där även sonen, timmerman Sven Olin, med sin familj bor (= Cecilia Topp med 4 barn).
Ola Svensson Olins hustru, Berta Svensdotter, avlider den 30 mars 1895 i Arlöv av ålderdomssvaghet i en ålder av 74 år 11 månader och 9 dagar.


Mera läsning om militärliv (länkar):

 


Senast uppdaterad: 29 januari 2020

© RoGPe Genealogi

 

Vår familjs anfäder

Här finner du födelse-/döds- samt vigseldatum etc. för familjens anfäder liksom anfäderträd upp till 3 generationer bakåt för varje individ. Det kan ju hända att du som läser detta och vi har någon gemensam anfader. Länken "Personer" visar dessa sorterade på namn, och länken "ort/plats" visar dessa först sorterade efter ort/plats och därefter på namn. Här visas inga nu levande anfäder eller andra släktingar.

 

Anfäder I

PersonerPersoner


PlatserOrt/plats


 

Anfäder II

PersonerPersoner


PlatserOrt/plats


 

Senast uppdaterad: 9 Februari 2022