Släktforskning

 

Emigranter - Någar av släktingarna som lämnade Sverige


Segelfartyget Kalmar
nyckel

Målning av Kalmar nyckel är utförd av Jacob Hägg (1839-1931). Kalmar Nyckel, eller Calmare Nyckel, var ett frakt- och örlogsfartyg som byggdes i Holland runt 1625 och var i svensk ägo från 1628. Kalmar Nyckel och Fågel Grip var de två fartyg som år 1638 fraktade huvudparten av de svenska kolonisterna till Nya Sverige. Fartygen tillhörde då Söderkompaniet En kopia av skeppet sjösattes 1997 i Wilmington, Delaware.(referens: Wikipedia).

Emigrerande släktingar

En del av mina släktingar flyttade från Sverige och stannade i det nya landet för gott. Några flyttade bara över Öresund till Danmark, någon till Norge och så naturligtvis till det stora landet i väster - Nord Amerika. Här följer några av dem.

Otto Persson i
skogen

Min morfars yngre bror, Otto Edvard Persson, emigrerade från Sverige till Amerika den 26 juni 1914 dit han anlände med fartyget Aquitania. I det nya landet så ändrades stavningen av hans efternamn till Pierson. Otto arbetade bland annat i ett skogsavverkningsföretag i Tacoma, Pierce County, Washington state, som förman.
År 1925 gifte han sig med Hermine Matilda Dänneker och tillsammans så fick de dottern Elsa år 1926. Otto omkom tragiskt i en timmerolyckshändelse den 14 juni 1930, och hans hustru avled endast 2 år senare efterlämnades sin då 6 åriga dotter föräldralös. På bilden så står Otto längst till höger.Bilden har jag fått ifrån en son till Ottos dotter Elsa.


Morfar hade även en moster, Maria Göransson f. Olsdotter, som tillsammans med sin make Nils Göransson, och sina två söner Carl och Göran, redan den 3 maj 1873 tog färjan från Malmö till Köpenhamn och där ifrån bordade ett fartyg för vidare färd till Amerika via England.
Så som det brukar bli så anpassade de sina namn till det engelska språket. Efternamnet Göransson blev till Johnson, Maria blev Mary, Nils blev Nels och sonen Carl ändrade sitt namn till Charles. Den yngsta sonen Göran avled troligtvis strax efter de kommit fram för honom har det inte gått att finna efter deras ankomst till Amerika.
I Amerika så hamnade de först i Nebraska där deras dotter Annie (Johanna) föddes omkring år 1875. Barnen Josephine, som föddes 1880, och Casper född 1884, föddes medan de bodde i Minnesota. När de fick sitt sista barn, sonen Jordan (Gordon), som föddes år 1890, så var de bosatta i Tacoma i Pierce County i staten Washington.
Maria avled den 26 augusti 1934 i Tacoma, Pierce County, Washington. När hennes make Nils avled är något osäkert. Redan år 1900 så står han i US Federal Census som patient på "Western Washington sjukhus för sinnessjuka". Troligtvis så avlider han någon gång mellan åren 1910 och 1930.

Marias bror, och min morfars morbror, Anders Olsson, beslöt sig 10 år senare (1882) att även han skulle åka och försöka skaffa sig ett bättre liv i Amerika än vad han kunde få här hemma som dräng eller torpare. Han lämnade sin födelsetrakt Östra Kärrstorp i landskapet Skåne och i Malmö bordade han ångfartyget Minsk den 4 maj 1882 för vidare färd till England. Skeppet FurnessiaI Glasgow, England, så steg han på fartyget Furnessia (bilden till vänster) för vidare färd över Atlanten. Till New York ankom han den 17 maj 1882, och i hans resedokumentation står att han avser att fortsätta till Litchfield, Minnesota, USA, där hans syster med familj då bodde. När han kom till amerika blev hans namn ändrat/amerikaniserat till Andrew Olson.
Hur länge han stannade i Minnesota är inte känt, men efter ett tag så flyttade han till Kalifornien för att söka arbete. Därifrån flyttade han till Vaughn, i Washington State dit han anlände ungefär år 1886. Hans syster och hennes familj hade då redan flyttat dit. Vaughn var en gång en viktig hamn för Key Peninsula. Från 1870-talet till 1920-talet tillgodosågs transportbehoven för Vaughn, och andra samhällen längs Case Inlet, av en liten flotillj av ångbåtar.
När Washington territorium blev en stat år 1889, tillät den federala regeringen individer att göra anspråk på så kallade ”homesteads”. Dessa "homesteads" lagfartsregistrerades på den som gjorde anspråket, och detta "homestead" kunde ägaren sedan låta gå vidare till sina arvingar. Andrew gjorde två sådana anspråk, det första i sitt eget namn, och senare efter att han gift sig, så kunde han göra ett andra anspråk, vilket han gjorde år 1894.

I Amerika träffade han en kvinna, Elna Persdotter, som också hon härstammade från landskapet Skåne i Sverige, och som också hade emigrerat därifrån. Elna var barnfödd i Nöbbelöv i Västra Sallerups socken, men bodde och arbetade i Lund då hon beslöt sig för att emigrera vilket hon gjorde år 1886. Hon anlände till New York den 5 mars samma år. Efter ankomsten flyttade hon först till Minnesota, men bosatte sig senare i Tacoma där hon arbetade som sömmerska. I Amerika blev Elna kallad för Ellen och efter giftermålet med Anders så blev parets namn Andrew and Ellen Olson. De båda gifte sig 1892 i Pierce County, Washington, USA. De fick 5 barn tillsammans, 3 söner och 2 döttrar: Arthur, Louis, Angie, Elmer och Edith. Fyra generationer senare skulle en sonsons dotters dotter till Anders och Elna - Katie Malik - få möjligheten att knyta an de förlorade banden till Sverige genom SVT:s reality show "Allt-för-Sverige", eller som den kallas i USA "Great Swedish Adventure". I 2014 års upplaga av programmet tävlade hon med 9 andra amerikaner för möjligheten att få en familjeåterförening med sina Svenska släktingar. Du kan läs mer om detta under fliken "Allt för Sverige".

Anders Olssons (Andrew Olson) morbror, Bengt Enevåldsson, hade 6 barn varav 4 lämnade Sverige och bosatte sig i USA. De fyra barnen, som är kusiner till Andrew, är: Maria Carlsson f. Enevåldsson (Mary Pearson), Christina McLain f. Enevåld, Nils Enevåldsson (Nels [B] Enevold och Edvard (B) Enevåldsson

Ytterligare en kusin till Anders, en dotter till sin moster Kjerstina Enevåldsdotter, emigrerade till Amerika. Maria Sjölin f Kindqvist lämnade Malmö med sin make Nils Sjölin samt barnen Nils, Johan Edvard och Carl Herved den 7 juni 1883.

En annan av Anders Olssons (Andrew Olson) morbröder, Ola Enevåldsson, lämnade Sverige för USA år 1871.

En av min farmors farbröder, Christian Olin emigrerade den 4 april 1889 ifrån Köpenhamn till England för vidare resa till Amerika. Resan fortsatte där ifrån till New York dit han anlände den 20 apeil samma år. Christian var född och uppvuxen i Arlöv i Burlöv socken och var 21 år då han emigrerarde. I USA mötte han Elsa Sandberg som han gifte sig med i Denver, Colorado den 28 maj 1904. Elsa var född i Halmstad i Hallands län, och hon emigrerade den 19 maj 1899 ifrån Göteborg, och kom via England först till Quebec City, Kanada och därifrån till Denver, Colorado dit hon anlände den 4 juni 1899. De får sju barn tillsammans, som alla föds i Colorado. Gertrude, Arthur, Alice, Roy, Alfrieda, Carl och Donald.

Gotthard och Marie Ohlin med dottern Anne-Marie

En av min farmors bröder, Gotthard Olin, flyttade från Sverige till Halden i Norge. Oklart exakt när det var, men troligtvis omkring 1919-1920. Han gifter sig i Norge med Berta Marie Hansen och den 9 februari 1919 föds dottern Anne-Marie Cecilie Hoel f Olin.
Bilden till vänster visar de tre. Gissningsvis så är bilden tagen omkring år 1935-1937.

En av farmors fastrar, Cecilia Engberg f Olin, emigrerade den 18 mars 1879 till Köpenhamn i Danmark tillsammans med sin make Johan Emil Engberg. Cecilia är Sömmerska och Emil Skräddarmästare. I Köpenhamn så får de mellan åren 1879 till 1884 fyra barn, döttrarna Betty Amalia Engberg, Anne Cecilia och Alma Sofie, samt sonen Fridolf Emil. Sist kända vistelse för dem är ifrån Dansk Folketaelling 1885 då de bor på Borgergade (lige numre) i Köpenhamn.

Anna Charlotta (Lottie) Hellström f. Elg, avseglade den 5 juni 1893 tillsammans med sin make Bernhard Hellsröm och barnen Ancy Bernardina och Erhard Anselm ifrån Göteborg med skeppet S.S. Romeo till Granton med destionation Boone, Iowa, USA. De hade lämnat hemorten Älvkarleby några dagar tidigare den 1 juni. Lottie var en syster till Christina Lundqvist f. Andersson Elg (min hustrus farmors mor).
Några månader senare samma år följde hennes syster Maria Karolina Andersson Elg med dottern Rosefa Karolina efter. Karolina kommer några år senare att gifta sig med Per August Persson. I Amerika så kommer deras namn att skrivas August och Caroline Pearson. De får två barn, Lilian Marie och Carl A.

Erik Andersson emigrerade 1871-04-24 med familjen till NordAmerika. Okänt när de kom fram och vart de sedan slog sig ner.

Karl Edvard Ludvig Sjöberg (Louis Sjoberg) emigrerade år 1913. Ludvig gifte sig år 1918 i USA med Mary Willamenia West, men det är inte känt om de fick några barn. Mary avled 1943. Ludvig gifte snart om sig med Frances Bush år 1944. Ludvig och hans fru besökte familjen Gävle någon gång i slutet av 1950-talet.

Farmors morbror, Olof Persson Topp, emigrerade den 15 september 1902 till Durban, Sydafrika. Delar av familjen återvände till Sverige den 25 augusti 1905, men Olof stannade kvar. Han avled av "Gruvlungsot" i Johannesburg den 25 maj 1918.


Senast uppdaterad: 16 juli 2023

© RoGPe Genealogi

 

Vår familjs anfäder

Här finner du födelse-/döds- samt vigseldatum etc. för familjens anfäder liksom anfäderträd upp till 3 generationer bakåt för varje individ. Det kan ju hända att du som läser detta och vi har någon gemensam anfader. Länken "Personer" visar dessa sorterade på namn, och länken "ort/plats" visar dessa först sorterade efter ort/plats och därefter på namn. Här visas inga nu levande anfäder eller andra släktingar.

 

Anfäder I

PersonerPersoner


PlatserOrt/plats


 

Anfäder II

PersonerPersoner


PlatserOrt/plats


 

Senast uppdaterad: 9 Februari 2022