Släktforskning

 

 

Länkar till sidor som kan vara till nytta vid släktforskning

Nätbaserad släktforskningskurs

DNA Tips

Bloggar om Släktforskning

Malmö Historia

Släktforskar- och Hembygdsföreningar

Svenskt namnskick

Arkiv - Svenska

Kyrkoarkiv "On Line"

Sök gravsatta

Emigranter

Sjömän

Ortsnamnsarkiv och Sveriges län

Domböcker

Kartor på nätet

Uppslagsverk, litteratur, hjälpmedel m.m.


Tidningar

Torp och Torpare

Övrigt

Om du inte fann vad du sökte här så finns det ännu fler användbara länkar på Malmö Släktforskarförening (MSFF) hemsida

 


Senast uppdaterad: 13 juni 2020

© RoGPe Genealogi

 

Vår familjs anfäder

Här finner du födelse-/döds- samt vigseldatum etc. för familjens anfäder liksom anfäderträd upp till 3 generationer bakåt för varje individ. Det kan ju hända att du som läser detta och vi har någon gemensam anfader. Länken "Personer" visar dessa sorterade på namn, och länken "ort/plats" visar dessa först sorterade efter ort/plats och därefter på namn. Här visas inga nu levande anfäder eller andra släktingar.

 

Anfäder I

PersonerPersoner


PlatserOrt/plats


 

Anfäder II

PersonerPersoner


PlatserOrt/plats


 

Senast uppdaterad: 9 Februari 2022