Kronekull

Vår sommarstuga under åren 1977-1989

Från slutet av 1970-talet och cirka 12 år framåt så ägde mina föräldrar ett litet fritidshus som ligger på området Kronekull. Området var sedan länge (troligen sedan någon gång på 1950-talet) bebyggt med fritidshus. Även min morbror och moster hade sedan tidigare en stuga i samma område.
Huset var, tillsammans med grannens hus, de äldsta på området och har kanske tidigare även använts som permanent bostad eftersom det fanns en kakelugn i huset som uppvärmningskälla. Standarden var i övrigt även den enkel med endast kallt vatten och torrdass. Tomten var däremot relativt stor med sina cirka 1600 kvadratmeter. På tomten finns även ett litet annex.

Stugan på Kronekull Annexet på Kronekull

 

Lite historik om Kronekull

Kronekull ligger mellan Höör och Hörby strax öster om orten Ludvigsborg. Historiskt så skall kullen ha varit ek- och bokbevuxen, och skall åtminstone förr ha höjt sig markant över landskapet eftersom det till stor del var uppodlat runt omkring. Numera är tegar och ängar så igenvuxna att kullen inte längre urskiljer sig ifrån det omgivande landskapet.
Vid kullens fot på östra sidan låg förr ett gammalt torp. Ursprunget lär vara ett gammalt soldattorp med samma namn. Första gången namnet Kronekull förekommer i husförhörslängderna i Fulltofta församling är i längden som omfattar åren 1848-1854. I torpet bor då Husman Hans Lundgren med hustru och 4 barn. Familjen näms dock redan i längden dess förinnan (1840-1848), och Hans Lundgren står då som "Arrendatorn Ladufogden Hans Lundgren" på samma sida i kyrkboken som "Prästmöllan". De båda ställena, Kronekull och Prästmöllan, ligger strax bredvid varandra så det är möjligt att bostället Kronekull funnits ännu tidigare men inte i kyrkoboken givits ett eget namn.
Hans Lundgren och hans hustru Elna Lundgren ligger begravda på Fulltofta kyrkogård nära kyrkan.

Fulltofta kyrka Hans Lundgren gravsten Elna Lundgren gravsten

 

Torpet Kronekull 1926 Ungefär vid den tidpunkten då huset revs så bodde familjen Isaksson i huset. Det var skogsarbetare Ernst Isaksson med hustru Hilda Stedt och barnen Ernst Axel, Berndt Hugo, Folke Ivar och Greta Ines. Familjen flyttade till Häggenäs 10 den 27 november 1939 (se utdraget nedan ur Fulltofta församlingsbok för perioden 1930-1942). De var troligen de sista som bodde i torpet innan det revs på 1940-talet.
Bilden intill visar hur torpet såg ut år 1926 och är med tillstånd hämtad ifrån Gammalstorps hemsida i avsnittet om gamla torpruiner i Fulltofta. De båda pojkarna på bilden är bröderna Axel och Berndt Isaksson som flyttade med föräldrarna år 1939.
Anm: Bålehus =Skiftesverk = är ett byggsystem som innebär att man placerar plankor eller bålar liggande i spår mellan två stolpar för att bygga upp en vägg.

Bilden här nedan är ett utdrag ur Fulltofta församlingsbok för perioden 1930-1942, där hela familjen Isaksson finns inskrivna, och där det framgår att de flyttade ifrån Kronekull den 27 november 1939. (Fulltofta husförhörslängd AIIa:3 1930-1942), sid 172
Fulltofta AIIa:3 (1930-1942), sid 172

Övriga sidor i Fulltofta kyrkoarkiv som jag använt mig av finns listade här

På lantmäteriets historiska kartor så kan man följa platsens förändring.

Utsnitt ur Lantmäteriets historiska kartor över området

Generalstabskartan 1865

Kronekull år 1865

Häradsekonomiska kartan 1910

Kronekull år 1910

Ekonomiska kartan 1971

Kronekull år 1971

Mer att läsa för den som är intresserad

Fulltofta Sockenbok 1999, utgiven av Fulltofta hembygdsgrupp

 


Senast uppdaterad: 9 mars 2018