Torpet Ingeboryd

Från mitten av 1980-talet och cirka 7-8 år framåt så var ett mina intressen att vara i naturen och fotografera. Jag tillbringade många söndagsmornar från tidig vår till sen höst ute i skog och mark för att försöka fånga framförallt rådjur, dovvilt,kronvilt på bild. Ett av favoritställena var Häckeberga skogarna. På ett ställe där jag hade ett av mina "pass" så fanns det "mitt i skogen" tecken på att det funnits bebyggelse i form av ett gjutet "tråg" som liknade ett sådant som lantbrukaren brukar använda till att samlar gödsel i, och som i början på våren kunde vara helt fylld med vatten. Bilden tillhöger är tagen en tidig morgon och visar spår av den gamla vägen mot Ingeboryd.

Ingeboryd Ingeboryd02a

Jag såg då inga andra annat tecken än gärdesgårdar på att det skulle ha varit någon bebyggelse där, men å andra sidan så letade jag inte efter det heller. Av en kollega så fick jag dock reda på att där skulle ha funnits ett ställe som hette Ingeboryd, men jag funderade inte närmare på det då. Området är lite sankt och det växer Pestskråp där bladen sommartid kunde bli manshöga. Blommorna på våren däremot är bara någon/några decimeter hög.

pestskrap01

pestskrap

Pestskråp är en gammal medicinalväxt som man använde redan på medeltiden. Den ansågs kunna bota bl.a pest och den användes mot de hastigt övergående och återkommande ryckningar (konvulsioner) som förekom vid t.ex. hjärtsprång hos barn och kramper hos barnaföderskor. I modern tid så har man upptäckt att den innehåller alkoiden petasin som är mycket effektivare än papaverin som används som kramplösande medicin.

I september år 2011 så tänkte jag att jag skulle besöka platsen igen för att se om det såg lika dant ut vid Ingeboryd nu som då. Det hade dock skett stora förändringarna de sista 15-16 åren, och jag kunde inte finna den väg genom skogen som jag använde mig av, som ledde ner till Ingeboryd.
Det fanns dock ännu en väg som leder dit och infarten till den kunde jag finna. Det var dock mest stora öppet fält så jag kunde då inte riktigt finna fram till det ställe där Ingeboryd hade legat.
 
Ingeboryd

I år (augusti 2015)gick det bätter. Även om vägen dit delvis var igenväxt av högt gräs så gick det att finna den gamla platsen. "Tråget" var dock uttorkat och igenväxt, och pestskråpen var inte lika hög.

Ingeboryd

 

pestskrap01 pestskrap01

Jag har letat i gamla kyrkoprotokoll för Genarps församling för att se om stället var omnämnt där, eller om Ingeboryd bara hade varit ett lokal benämning på en "obetydlig" byggnad. I Skånsk ortsnamnsdatabas så kunde jag dock få fram att namnet var vederlagt sedan år 1651 (Ingeborit, Ingeboryet, Ingeboryd). Namnet Ingeborit står angivet i decimantboken 1651 under "Gennerup Sougen" med Peder Kempe som brukare.

Riksantikvarieämbetet - Fornminneskarta På Riksantikvarieämbetets fornminneskarta kan man se det område som är listat som fornminne (klicka på knappen/länken till vänster). I beskrivningen över fornlämningarna så skall dessa bl.a. bestå av en gårdstomt, ca 85 x 60 m (N - S) med lämningarna efter en fyrlängad gård. Dessa urgörs av 1 boningshusgrund, 3 ekonomibyggnadsgrunder, 1 brunn samt stenmurar.

I Generalstabskartan ifrån 1864 så står Ingeboryd utmärkt med namn och ett T (för torp - vid pilen). Troligen låg det som ett torp under Häckeberga gods domäner.
I den första husförhörslängden över Genarps församling, som omfattar perioden 1772-1791, så kan man se att stället då bebos av bl.a. Lars Larsson med hustru, drängen Pär, pigan Anna och modern.Cirka 100 år senare så är torpet fortfarande i bruk och enligt husförhörslängden för perioden 1881-1892 så är det torparen Per Jönsson med hustru Ingeborg Andersdotter samt deras barn Anders, Emma, Jöns, Augusta och Karolina som finns på Ingeboryd.
 
Generalstabskarta 1864


Nästa karta efter Generalstabskartan 1864 som man kan finna Ingeboryd på är den Häradsekonomiska kartan ifrån 1910-1915. På kartan är Ingeboryd tydligt utmärkt. Man kan även se att det har tillkommit ett nytt torp ute vid huvudvägen mot Häckeberga gods som heter Olstorpshus, och att det väster om Ingeboryd finns ett större område som är utmärkt som sankmark. På Ingeboryd finns f.d. åbo Nils Andersson antecknad som arrendator med sin hustru och deras 8 barn.
 
Sista arrendatorn, Gustav Anders Hansson med hustru och 6 barn lämnar Ingeboryd 1927 efter att ha arrenderat gården sedan 1924. Familjen flyttar enligt husförhörslängden för 1916-1932 till Lerberga. I följande husförhörslängd (1932-1943) så är Ingeboryd obebott.
Häradsekonomisk karta  1910-1915


På en flygbild ifrån 1940-1947 så kan man se att gården/byggnaderna står kvar. Flygbild 1940-47

Flygbilder på kartbild.com

 

Någon gång efter 1940-1947 så försvinner Ingeboryd fysiskt. Vägen läggs om och "spetsen" som ledde upp till Ingeboryd "kapas" och vägen ges en mera rak sträckning. På flygbilden, som är ifrån cirka 1975 så kan man dock fortfarande skymta de gamla vägarna upp till Ingeboryd.
 
Flygfoto ca 1975

Flygbilder på kartbild.com

 


På den moderna satellitbilden så finns där inte mycket synligt kvar ovan jord av att där funnits en gård som brukats i många 100 år.
 
Satellitbild

Flygbilder på kartbild.com

 


Senast uppdaterad: 8 mars 2018