Bäckanäs

 

Ett litet torp invid Bredaryds tätort i Värnamo kommun

Bäckanäs är ett hus där en av min mors syskon tidigare har bott. På platsen har det funnits bebyggelse sedan 1700-talet och kanske tidigare. Detta är en sammanställning av vilka människor som bott och verkat på torpet Bäckanäs i Bredaryds församling allt ifrån sekelskiftet 1700/1800 talet till nutid.

Det Bäckanäs torp som avses i denna redovisning är det torp som ligger strax norr om tätorten Bredaryd (Bredaryd Norregård) i Värnamo kommun. Fram t.o.m. 1961 så var Bredaryd församling en annexförsamling i pastoratet Forsheda, Bredaryd och Torskinge. Fr.o.m. 1962 så är det moderförsamling i pastoratet Bredaryd, Kulltorp i Växjö stift i Västbo Härad. Bredaryd ligger c:a 2 mil rakt väster om Värnamo. Det finns flera Bäckanäs i Sverige varav det inom Värnamo kommuns gränser finns två. Förutom det som finns strax norr om Bredaryd så finns det ännu ett Bäckanäs som ligger c:a 1,5 mil söder om Värnamo

 

Bäckanäs på kartan

 

År 1871 (generalstabskartan)

Utdrag ur Generalstabskartan

I Bredaryds husförhörsböcker så kan man se att Bäckanäs redan existerar i den första boken som täcker perioden 1792-1803. I 1871 års generalstabskarta så finns dock inte Bäckanäs namn utsatt, men vid jämförelse med 1953 års ekonomiska karta och med en av dagens karta så kan man se att det bör vara den samling av byggnader som finns strax norr om Gösbo.Klicka på "kartan" till vänster om du vill på se Generalstabskartan ifrån 1871.

 

År 1953 (ekonomiska kartan)

Utdrag ur ekonomiska kartankartan

På 1953 års ekonomiska karta så kan man se att vägen ifrån Bredaryd fortfarande gå öster om Gösbo vilket kommer att ändras länger fram. På kartan så kan man se att det finns en större byggnad (den svarta rektangeln), en lada, samt några svarta fyrkanter till vänster om denna. Detta är troligen lämningar av bl.a. det ursprungliga boningshuset på Bäckanäs. Detta skall ha brunnit ner (på 40-talet?) och ett nytt (den vita fyrkanten) byggdes upp och stod färdig 1946.

 

Nutid

Bredaryd-Bäckanäs EniroPå en modern karta ser man att vägen ifrån Bredaryds tätort till Bäckanäs ändrats till att gå väster om Gösbo. Den gamla vägen (öster om Gösbo) finns bitvis kvar, men leder inte längre ända fram till tätorten (vill du studera kartan närmare så klicka på kartknappen/länken).

 

Sammanställning av de människor som bott i torpet

Utdrag ur Bredaryd församlings husförhörs- och församlingsböcker

Perioden 1792-1812

Under denna period så bor och brukas Bäckanäs av husman Eric Jönsson, född 1734. Hos honom bor hans hustru Britta Simonsdotter, född 1739 samt deras barn, döttrarna Ingjerd född den 9 juli 1772 samt Ingrid född den 26 maj 1775. Dotter Ingjerd lämnar hemmet någon gång före 1803. Erics hustru Britta avlider den 27 februari 1800 i Bröstfeber. Den andra dottern lämnar Bäckanäs mellan 1803-1805. I Husförhörsboken för perioden 1805-1819 står en anmärkning om att Eric Jönsson avlider i december 1812. Ingen annan står antecknad på Bäckanäs mellan åren 1813-1820 så det är ovisst om torpet står tom under denna period.

Perioden 1820-1856

Under denna period så kallas Bäckanäs först "Backstugan Beckanäs" och senare, fr.o.m. 1836 för "Torpet Bäckanäs". Här bor nu Hemming Jönsson, född den 5 mars 1784 i Bredaryd med hustrun Anna Brita Persdotter - född 12 oktober 1784 i Forsheda. De står under hela perioden antecknade som "utfattige", och hustrun står även angiven som "sjuklig". I stugan bor så även deras barn. Sonen Jöns född den 8 november 1819, dottern Maria född den 12 oktober 1821, dottern Johanna född den 21 februari 1824 och dottern Cajsa född den 15 januari 1826. Alla barn födda i Bredaryds församling. Barnen flyttar efterhand hemifrån, men yngsta dottern Cajsa flyttar år 1833 tillbaka till Bäckanäs och föräldrarna. Fr.o.m. 1845 så står Hemming, liksom sin hustru angiven som "utfattige. Sjuklig, till arbete oförmögen". Hemming Jönsson avlider den 16 november 1854. Han blev 70 år gammal. Knappt 2 år efteråt dör även hustrun Anna Brita Persdotter. Hon avlider den 2 juni 1856 i en ålder av 72 år.

Perioden 1856-1881

Efter det att moder (Anna Brita Persdotter) avlider 1856 så bor dottern - pigan Cajsa Hemmingsdotter - kvar på Bäckanäs. Hon gifter sig den 12 april 1862 med Johan Albert Carlsson.
Johan Albert Carlsson är född den 5 april 1840 i Stockholm och han står i husförhörsprotokollen antecknad som "barnhusbarn". Han kom år 1845 till Bredaryds församling ifrån Stockholm som femåring till torparen Jonas Johannisson och hans hustru Anna Isacsdotter på Annebergs torp under Granhult. Jonas Johannisson var född den 21 juni 1818 i Källerö, och hustrun Anna i Anderstorp den 31 mars 1816. Fyra år senare, den 16 april 1849, så föder Anna Isacsdotter en son som döptes till Carl Anders.
Johan Albert bor kvar i sitt fosterhem i hela sin barndom tills han den 5 november 1861 flyttar till torpet Lilla Bygget (Backstugan Norra Fällan) som ligger under Tovhult mellan Anderstorp och Bredaryd. Här bor han i cirka ett år tills han i samband med giftermålet med Cajsa Hemmingsson flyttar in i torpet Bäckanäs. Här föder Cajsa först en dotter den 29 augusti 1862 som döps till Albertina, och den 18 april 1865 så får de en son som döps till Anders Wilhelm. Dottern Albertina dör den 18 februari 1879 i "värk". Hon är då 17 år gammal.
Hösten 1881 så lämnar Johan Albert, hustru Cajsa Hemmingsdotter och sonen Anders Wilhelm torpet Bäckanäs och flyttar in i torpet Norrby. Sonen Anders Wilhelm emigrerar till Nordamerika den 20 april 1882, och den 25 november 1882 så flyttar Johan Albert och Cajsa vidare till den "avsöndrade lägenheten" Dalen. Redan på sommaren året efter, den 8 juni 1883, så står det i husförhörsboken att de vistas i Amerika.
De kommer hem igen för i den husförhörsbok som täcker perioden 1891-1899 så finns de åter i Bredaryds församling. Nu i Dalen/Dalhem. Här avlider Cajsa Hemmingsdotter den 22 december 1897, 72 år gammal.
Johan Albert gifter den 3 juli 1898 om sig med pigan Kristina Petersdotter ifrån Ås. Kristina är 14 år yngre än sin make (född den 28 november 1854). Han avlider den 28 augusti 1909 i Tofvaryd, Åslarp vid en ålder av 69 år.

Perioden 1881-1905

In i Bäckanäs så flyttar torparen Johan Stefanus Andersson med hustru Johanna Kristina Hansdotter med sina barn. De kom närmast ifrån Orrakullen i Elskilstorp. I husförhörs-boken för perioden 1881-1886 så står att de flyttat in redan under året 1881. Johan Stefanus är född den 3 mars 1847 i Bredaryd och hustrun Johanna Kristina den 17 augusti 1846 i Reftele. Vid inflyttningen så har de fyra barn med sig. Sonen Amadeus född den 3 juli 1872, döttrarna Inga Mathilda född den 3 juli 1875, Helga Elise född den 1 juni 1878 och Anna Maria född den 28 oktober 1880. På Bäckanäs så föds sönerna Anders Josef den 19 september 1883 och Johannes Efraim den 8 juli 1888. Familjen flyttar till Reftele den 24 augusti 1892, men återvänder till Bäckanäs cirka 1½ år senare den 17 mars 1894. Det står ingen annan antecknad som boende på Bäckanäs under den perioden. Under torpet Bäckanäs står också sedan september 1898 dottern Inga Mathildas make Anders Emil Svensson, född 27 december 1897 i Hestra, samt deras dotter Jenny Maria Elisabet född 6 mars 1898, skrivna. Det finns dock en anmärkning om att de "Bor i Bredaryd Knorren, Nyhem No 2". Johan Stefanus Anderssons hustru Johanna Kristina Hansdotter avlider den 17 juni 1898. Han gifter om sig några år senare, den 23 mars 1901, med änkan Johanna Josefa Johansdotter, född den 20 september 1854 i Kulltorp. Hon har två döttrar med sig i boet - Justina Elmina Lorentsdotter, född 17 maj 1888 i Kulltorp, samt Jenny Lorentsdotter född den 15 september 1882. Tre av de bådas hemmavarande barn flyttar till Danmark mellan 1901-1903, och själva så flyttar Johan Stefanus Andersson och Johanna Josefa Johansdotter tillsammans med hennes yngsta dotter - Justina Elmina - den 27 oktober 1905 till Bredaryd Lund där han nu står antecknad som hemmansägare. Hustrun Johanna Josefa avlider den 21 juli 1914 och Johan Stefanus den 26 januari 1915. De är då boende på Bredaryd Runnegård.

Period 1905-1919

Till torpet Bäckanäs flyttar Johanna Josefas dotter Jenny Lorentsdotter, som den 11 april 1903 har gift sig med torparen Johannes Bergström, in den 27 oktober 1905. Med sig har de sin son Sven Hugo född den 5 december 1903. På Bäckanäs föds ytterligare fem barn. Karl Artur Gunnar född den 23 juli 1906, Erik Justus Valdemar född den 2 september 1909, Elin Marta Natalia född 18 september 1912, Hanna Margit född den 27 maj 1915 samt Bengt Leonard född den 22 januari 1918. Familjen bor kvar på Bäckanäs tills den 7 april 1919 då de flyttar till Nöttja i Kronobergs län. Period 1919-1920 Den 8 november 1919 flyttar maskinisten och torparen Ernst Leonard Johannisson med hustru Ellen Maria Dahl samt deras dotter Jenny Agda Elisabet född den 25 januari 1912. De kom närmast ifrån Bredaryd Lund. Ernst Leonard är född den 29 oktober 1888 i Reftele och Ellen Maria den 9 februari 1893 i Hånger. De flyttar redan året därpå, den 26 oktober 1920, tillbaka till Bredaryd Lund.

Period 1920-1975

In på Bäckanäs flyttar torparen Albert Justus Svensson Friberg med familj den 18 oktober 1921. Han är född den 21 december 1885 i Kärda. Familjen består av hustrun Hulda Natalia Petersson, född den 21 augusti 1889 i Torskinge, dottern Svea Astrid Maria född den 14 december 1912 i Dörarp i Kronobergs län samt sonen John Sture Ragnar född den 8 september 1916 i Bredaryds församling. Det är troligtvis under denna period som det ursprungliga boningshuset som låg uppe vid ladan brinner ner. På det nuvarande boningshuset, som ligger närmare vägen, finns angivet årtalet 1946 vilket troligen är byggnadsåret. Dottern Svea Astrid Maria gifter sig den 8 juni 1946 med Konrad Arvid Sigvard Josefsson, född den 18 mars 1907 i Anderstorp där de bosätter sig. Modern Hulda Natalia är fortsatt bosatt på Bäckanäs då hon avlider den 11 september 1968, och fadern Albert Justus avlider året därpå den 26 juni 1969 även han bosatt på Bäckanäs. Dottern Svea Astrid Maria Josefsson f. Friberg avlider den 7 juni 1974 i Anderstorp. Sonen John Sture Ragnar Friberg bor kvar på Bäckanäs, men flyttar omkring 1971 in på ålderdomshem i Bredaryd. Han avlider som ogift den 2 oktober 1976. Han ligger begravd på Bredaryds kyrkogård i samma grav som sina föräldrar.

Period 1975-2011

År 1975 så flyttar Brita Andersson och Sven Persson in på Bäckanäs. Sven avlider den 12 mars 1995. Brita bor kvar på Bäckanäs fram till i början på 2000-talet då nya ägare tillträder. Bäckanäs 2010

Bäckanäs 2010

 


Senast uppdaterad: 8 augusti 2016