Släktforskning

 

Släktforskning - var blev farfar av och vad hände mormor?

 

Stugan på Mon 1974

Orsaken till att man blir intresserad av att börja leta efter vem som är ens anfäder är säkert olika från person till person. En del vet säkert från början ganska mycket om sin familj och sina anfäder redan innan de börjar släktforska genom olika berättelser som cirkulerar inom släkten men vill ta reda mera. Stämmer till exempel ryktet att fadern till mormors mors utomäktenskapliga barn, där fadern anges som okänd, var storbonden på stället där hon arbetade som piga. Eller finns det några släktgrenar som man inte känner till, och hur gick det för den/de släktingarna som emigrerade etc. Andra vet väldigt lite om sin familj och anfäder och vill genom att forska i de källor som står till buds försöka få en bild av vem som var deras anfäder och under vilka omständigheter de genomlevde sina liv.

Själv tillhörde jag den senare delen eftersom att när jag växte upp så talades det i mitt föräldrahem nästan aldrig om mina föräldrars föräldrageneration. Mina föräldrar och deras syskon träffades en hel del hemma hos varandra liksom att de hade större fester då de fyllde jämna år, men av mina far- och morföräldrar så har jag endast träffat min farmor, och då endast vid ett tillfälle. Min mormor dog när min mor bara var två år och min morfar avled i en trafikolycka innan jag började skolan. Min farfar har jag aldrig träffat. Han gick till sjöss när min far bara var två år och "försvann".

Under min uppväxt och under tiden då jag ”var mitt i livet” så var det inte något som jag tänkte närmare på. I ”mogen” ålder så väcktes mitt intresse för att själv försöka ta lite närmare reda på vem som var mina mor- och farföräldrar, och övriga anfäder och om möjligt få en bild av hur deras liv varit. Min utgångspunkt var att jag hade väldigt lite information att gå på i starten och jag visste inte hur jag skulle får reda på mer. Så det första steget var att ta en kurs i släktforskning vilket jag gjorde på våren 2009 med Margareta Kroon på Malmö Släktforskarförening som kursledare för att få reda på hur, och var, man kunde finna information om sina anfäder.

Efterhand så växte det fram fakta om mina andra anfäder och andra släktingar. Mest intresserad var jag på att försöka få reda på vad som hänt min farfar och min mormor. Min farfar, Magnus Persson, föddes den 29 januari 1879 i Arlöv i Burlöv församling. Han hade gjort sin militärtjänst i Karlskrona och var när han avslutade sin militärtjänst utbildad som matros. Han gick dock inte till sjöss efter sin militärtjänstgöring utan arbetade som industriarbetare och grovarbetare. År 1915 så beslöt han sig dock att tillsammans med sin halvbror Carl, som var en erfaren sjöman, ge sig till sjöss med ett fartyg som skulle till Amerika där han hoppades kunna finna ett välbetalt arbete och sen komma hem "rik och välbärgad". Farfar mönstrade på segelfartyget Mabella i Malmö som matros och halvbrodern Carl som segelsömmare. Min farmor väntade då deras 7:e barn, dottern Margit Linnéa. Min far hade fötts i maj året innan. Den 1 maj 1915 så avseglade så farfar Magnus, tillsammans med sin bror Carl, med skeppet Mabella ifrån Malmö hamn, men farfar kom aldrig hem igen. Det sista vi med säkerhet vet utifrån de brev som han skrev till farmor, är att han i december det året skulle mönstra på ett fartyg i Buenos Aires som skulle till New York. Tyvärr så nämner han inte i brevet vad fartyget heter. Hans bror Carl hade däremot mönstrat på den norske barken Alfheim som skulle till Norge. Jag har heller aldrig träffat min mormor. Hon dog i barnsäng 1921 då min mor var 2 år, och omständigheterna om vad som egentligen hände var också knapphändiga. Mormors öde, och vad som hände på lasarettet i Lund som ledde till hennes död, har jag efter hand lyckats få klarhet i, men vad som hände farfar är fortfarande en öppen fråga som jag hela tiden letar svar på.

När så SVT1 år 2011 startade reality-serien "Allt-för Sverige", eller ”Great Swedish Adventure” som den kallas i Amerika, så utvidgades intresset till att inte bara leta i den Svenska "myllan", utan även att försöka finna de som tagit steget över Atlanten. Detta utmynnade i att jag bland annat fann min morfars bror och hans familj, och genom att en av mina släktingar på min morfars mors sida var en av deltagarna i Allt-för-Sverige 2014 så fick den svenska och amerikanska delen av vår familj kontakt. Den här hemsidan handlar om anfäder och släktingar till vår familj, och är resultatet av letande i svenska kyrkböcker, passagerarlistor, folkräkningar m.m., och andra tillgängliga informationskällor. Min frus och min släkt härstammar huvudsakligen ifrån landskapen Skåne, Västergötland, Gästrikland, Hälsingland och Dalarna.

Bilden här ovan visar "Mo-stugan". Ett litet hus som låg i utkanten på Skutskär i Uppsala läns norra del mellan gamla E4 och Dalälven knappt 100 meter ifrån själva älven. Min hustrus farfar och farmor, Hilmer och Dagny Gustafsson, flyttade hit år 1933 tillsammans med sönerna Berting och Karl Ivar. Det lilla markstycket som tillhörde stugan användes i början mestadels till att förse familjens behov av potatis. Stugan är inte längre i släktens ägo. Den såldes någon tid innan yngste sonen Karl Ivar avled, och är numera riven och ersatt med en modernare byggnad. Ladan som tillhörde egendomen finns dock kvar. Hilmer har anknytning till vallonsläkten Pira genom plåtsmedsmästaren och hammarsmeden Jean (Johan) Pira (c:a 1600-1679). Jean Pira förband sig enligt kontrakt med Louis De Geer den 13 maj 1626 i Liège, Belgien att komma till Sverige och arbeta som plåtsmed.

Några av våra släktingar lämnade Sverige och emigrerade bland annat till Danmark och Norge, men en del även till Amerika, och någon enstaka till Sydafrika. En del av dessa visas under fliken Emigranter.


 

Senast uppdaterad: 20 April 2021

© RoGPe Genealogi

 

Vår familjs anfäder

Här finner du födelse-/döds- samt vigseldatum etc. för familjens anfäder liksom anfäderträd upp till 3 generationer bakåt för varje individ. Det kan ju hända att du som läser detta och vi har någon gemensam anfader. Länken "Personer" visar dessa sorterade på namn, och länken "ort/plats" visar dessa först sorterade efter ort/plats och därefter på namn. Här visas inga nu levande anfäder eller andra släktingar.

 

Anfäder I

PersonerPersoner


PlatserOrt/plats


 

Anfäder II

PersonerPersoner


PlatserOrt/plats


 

Senast uppdaterad: 9 Februari 2022