Kulladal

 

Hösten 1957

På senhösten 1957 så berättade mina föräldrar att vi skulle flytta ifrån vår trångbodda etta på Värmlandsgatan nära Dalaplan i Malmös södra del. Flytten skulle gå till Kulladal där de köpt ett hus. Jag var då 12 år och meddelandet möttes inte av något jubel. Tvärtom. Vad skulle vi ut på landet och göra! Idag, som vuxen och boende strax öster om Kulladal, så är perspektivet lite annorlunda.
Det tar cirka 15-20 minuter att promenera ifrån mitt gamla föräldrahem på Kulladal till Dalaplan så speciellt långt ut på landet var det ju inte som vi flyttade.

Vi flyttade in i vårt nya hem i december 1957 och jag kommer ihåg att det var svinkallt. Huset var byggt 1927 så det var ju inte mer än 30 år gammalt, men standarden i huset var ifrån tiden då huset byggdes, vilket bland annat innebar att värmekällorna bestod av en "oljekamin" på det nedre planet och en kokskamin på övre våningen. Så det var rejält kallt varje morgen på vintern. Om sommaren så blev det desto bättre, med tillgång till en egen trädgård.

 

Fosie socken

Fosie 1815 Enligt ett gammalt gåvobrev så lär Fosie ha varit en självständig socken redan 1367, då socken hette Fosoghe, senare Fosye och på 1500-talet Foussie. Vid enskiftet 1804 så tillhörde socknen Fosie landskommun som blev Fosie municipalsamhälle 1919. Det omfattade då Kulladals stationssamhälle och ett mindre område inom Hindby. År 1931 så inkorpererades Fosie i Malmö stad. Kulladal tillhörde Fosie församling då vi flyttade dit 1957. Ur församlingen utbröts 1969 en del av Eriksfälts församling och Kulladals församling.
Skissen över Fosie visar hur det såg ut cirka tio år efter enskiftets genomförande 1804 (om du vill ha en större bild så klicka på bilden så öppnas en större bild i ett nytt fönster).
Början på den landsvägen överst på skissen är ungefär där Dalaplan ligger idag. Grenen ner åt höger i bild är landsvägen mot Ystad och den del av vägen som går söderut är landsvägen mot Skanör. Om man följer denna del av landsvägen(i dag Fosievägen) så kommer man fram till en sträcka med en grusås gick under namnet Fosie Borrar. Denna skall en gång i tiden ha varit förbunden med de grus- och sandhögar som låg norr om Malmö (Kjisebärsbackar). I höjd med grusåsens början så svänger landsvägen åt höger och följer grusåsen i en sträckning som följer dagens "Backavägen", samt en del av nuvarande Blekingsborgsgatan, för att sedan svänga av mot söder i höjd med dagens Per Albin Hanssons väg och därefter följa denna. Vägen fortsätter söderut längs grusåsen, och i slutet av grusåsen så låg Fosie 18. Där skulle senare Tobaksfabrikören Christoffer Gadd år 1891 låta uppföra "Villa Kulladal" strax söder om slutet grusåsen.

 

Fosie-Kulladal omkring 1915

Jämfört med skissen runt 1815, så finns det nu cirka 100 år senare, en ökad bebyggelse längs den gamla landsvägen söderut mot Skanör/Falsterbo/Trelleborg. Bland annat så har järnvägen mellan Malmö-Trelleborg tillkommit, och längs järnvägen så har stationen Kulladal byggts upp. Villa Kulladal finns på plats sidan om Kulladalsgården, och även Hindby folkskola finns med. Landsvägen har fortfarande sin gamla sträckning. Backagården har tillkommit (där senare dansstället Valencia, som tidigare låg vid Södra Förstadsgatan i Malmö, flyttade in på 1930-talet).
 
Fosie-Kulladal 1915

 

En del av de äldre kvarvarande byggnaderna i gamla Fosie socken


 

Hus vid Fosievägen Ungefär här, i dagens korsning mellan Fosievägen och Eriksfältsgatan så gick gränsen mellan det tidigare municipalsamhället Fosie och Malmö stadsägor. Fotsätter vi ut åt högersidan på bilden så fortsätter Fosievägen för att efter cirka 100 meter dela sig. Till vänster fortsätter Fosievägen i den sträckning som den hade mot Mariedal och Hindbyskolan, och mot höger går den gamla landsvägen längs Backavägen. I korsningen så finns detta hus där årtalet 1898 står skrivet på huset vilket antagligen är byggnadsåret. Eriksfältsgatan hette tidigare Gjuterigatan men ändrade namn 1935. Namnet Gjuterigatan hade sträckningen fått efter ett gjuteri som låg där, och som drevs av bröderna J E och N T Ljungdell (AB Bröderna Ljungdell).

 

Backavägen Längs Backavägen så finns det en del gamla hus kvar även om de flesta är kraftigt renoverade/ombyggda. Även längs vägen mot Mariedal så har det byggts flera nya hus. Bland annat så byggdes Hindby folkskola 1900.

 

Per Albin Hanssons födelseplats Följer man den gamla landsvägen (Backavägen) västerut, över dagens motorväg mellan Malmö-Trelleborg, in på Blekingsborgsgatan, så passerar man radhus på vänster sida där tidigare Backagården och dansstället Valencia låg. Blekingsborgsgatan mynnar sedan ut i Per Albin Hansson väg. Här böjde landsvägen av mot söder och när man passerat Ärtholmsvägen, som ansluter på höger sida, så kan man efter ytterligare några hundar meter se Per Albin Hanssons föräldrahem där han föddes den 28 oktober 1885. Han var Sveriges statsminister ifrån 1932 tills han dog i en hjärtattack den 6 oktober 1946.

 

Redan under 1770-talet så började grusåsarna längs landsvägen långsamt att försvinna då man använde gruset till utfyllnad av Malmö hamn. På 1920-1930 talen förminskades grusåsen längs landsvägen ytterligare kraftigt genom att den användes som grustäkt. Den del av Fosie Borrar som låg kvar in i "modern" tid var några kullar invid korsningen Blekingsborgsgatan-Per Albin Hanssons väg. Dessa jämnades med marken 1964. Kullarna benämndes också lokalt av en del för "Anderssons backar". Namnet skulle ha hängt samman med att Anderssons charkuteri skall ha haft ett garage för sina lastbilar invid kullarna. I den allra sydligaste delen av grusåsen, längre ner längs Per Albin Hanssons väg, finns det en liten rest av åsen kvar, belägen invid Kulladals minigolfbana ("Södra kullen").
 
Fosie Borra

 

Villa Kulladal Strax bakom minigolfklubben så ligger "Villa Kulladal" fortfarande kvar. Den fungerar sedan 1987 som klubblokal till den lokala "storklubben" Kulladals Fotbollsförening (KFF).
Tidigare har huset fungerat som Folkets hus i Fosie, och även Kulladals Brottarklubb har huserat här med bl.a. tungviktaren Agne Nordström.
Huset, som är i två våningar, uppfördes under våren och sommaren 1891 av tobaksfabrikör Christoffer Gadd. Han hade år 1888 köpt gården Fosie 18, och sammanlagt förvärvat 337/1024 mantal av marken tillhörande Fosie 18. Gården erhöll namnet "Kulladalsgården". Den nya villan uppfördes mellan "Södra kullen" och Kulladalsgården.
Namnet "Kulladal" anses för övrigt vara inspirerat av den närbelägna "Södra kullen". Öster om Christoffer Gadds ägor så hade hans bror, Jonas Magnus Gadd, en gård som han givit namnet Mariedal efter sin hustru Charlotta Maria Gadd född Möller. Gården ligger idag längs Munkhättegatan och är en del av cirkusen Brazil Jacks lokaler.

Jag har sammanställt dessa bilder och några till som är tagna i området i fotoalbumet: "En rundvandring i Fosie municipalsamhälle".

 

Mer att läsa och studer för den som är intresserad


Länkar


Litteratur

 


Senast uppdaterad: 10 mars 2018