Åsle Tå

Backstugor, eller gatehus som det kalldes i Skåne, var hus som stod på en bys allmänning eller på en jordägares mark. Dessa stugor låg utanför den skiftade inägojorden och beboddes av de obesuttna i samhället. Stugorna låg oftast samlade i grupp såsom i Åsle Tå, som är en väl bevarad plats av backstugebebyggelse.
Åsle Tå ligger cirka 1 mil öster om Falköping och är belägen strax söder om tätorten Åsle. Skiljelinjen mellan Åsle by och Åsle Tå utgörs/utgjordes av den lilla bäcken Kolaforsen. Klicka på knappen/länken om du vill se på kartan var i Sverige Åsle tå ligger.

Åsle tå Eniro

 

Åsle Tå 01 I häftet "Åsle Tå - Beskrivning i ord och bild från en svunnen epok" så beskrivs flera av stugorna och dess innevånare. Att jantelagen gällde även då och även bland fattigt folk framgår av att "Skölta-Kajsa" som bodde i ett av husen under 1800-talets mitt lät hugga upp och sätta in större fönster i sitt hus. Sådan "högfärd" förlöjligades av andra "Tå-bor" och därefter så kallades stugan ofta för "glasskåpet".
Åsle Tå 02
Jag har ingen egentlig anknytning till Åsle eller trakterna däromkring. Men eftersom en del av mina anfäder ibland omnämns som boende i gatehus så besökte jag platsen för ett antal år sedan och bilderna är tagna vid det tillfället.

Åsle Tå 04Åsle Tå 05

Åsle Tå 03

Källa: "Åsle Tå - Beskrivning i ord och bild från en svunnen epok" utgiven av Åsle-Mularp-Tiarps Hembygdsförening

 


Senast uppdaterad: 8 augusti 2016