Dömda småpojkar - Anders (Anton) Johan Pålsson

I sin bok "Liv och död på Malmöhus" med underrubriken "Ett Fängelses historia" av Jonny Ambrius, så gör han under rubriken "Beskrivning över frigivna fångar", en kortfattade redovisning av ett antal fångar som frigivits i senare delen av 1800-talet. Man gjorde inte förrän en bit in på 1900-talet någon skillnad på om det var barn/ungdomar eller vuxna som gjort sig skyldiga till de brott som de åtaldes för. En av personerna som han tar upp är en pojke som inte var mer än 15 år när han den 28 april 1876 friges efter 6 månaders straffarbete. I Malmöhus fängelseregister så står han namngiven som Anton Johan Pålsson, men hans rätta namn är Anders Johan Pålsson vilket också framgår av registret i kriminalvårdsanstalten i Växjö där han avtjänade straffet.

I boken så avslutar Jonny Amrius sin korta exempelbeskrivning av Anders Johan Pålsson med en stilla undran över vilka framtidsutsikter denna pojke hade. För att stilla min egna nyfikenhet så har jag följt honom i kyrkoböckerna ifrån det att han föddes fram tills dess han avled vilket jag redogör för här.

 

Anders Johan Pålssons levnadsöde så som det framgår i kyrko- och kriminalregistren

Den 28 januari 1860 så föddes i Malmö i Caroli församling ett gossebarn som den 14 februari döptes till Anders Johan. Föräldrarna var drängen Pål Andersson och hans fästekvinna Anna Rosengren. I födelse- och dopboken står "modern i knappa vilk(or)." Anna Rosengren hade varit i Danmark och kom tillbaka till Sverige år 1859. I husförhörslängden står en anmärkning om att "Drängen Pål Andersson i Danmark anmälde skriftligen att Anders Johan är aflad under äktenskapslöfte". Pål kom dock aldrig till Sverige och han gifte sig aldrig med Anna. Vid tidpunkten för födseln så bodde Anna (26 år gammal) hos sina föräldrar Johannes Rosengren och Bengta Persdotter på adressen Östra Förstaden No 19.

Modern står med yrkesbeteckningen Piga, och hon flyttar och bor med sonen Anders Johan företrädesvis i de östra delarna av Malmö. De flyttar omkring en hel del och är inte bosatta på samma ställe särskilt länge. När Anders Johan är 10 år så får han en bror, som även han är född utom äktenskapet - Oskar Wallentin - född den 1 februari 1870, och döpt den 13 samma månad i Malmö S:t Petri församling. Fadern är inte känd.

I husförhörsboken för Malmö Caroli för perioden 1869-1878 står på sidan 282 en ansamling av Anders Johan Pålssons kriminalhistoria mellan perioden 1873-1875. Anteckningarna är lite rörigt inskrivna men första anteckningen avser att det den 6/2 1873 utfärdats bevis för honom såsom tilltalad för stöld, och att han den 7/2 1873 blivit dömd av Malmö Rådhusrätt för snatteri till att agas med ris av målsman. Han är då 13 år gammal.
Att agas av ris av målsman (modern Anna Rosengren) var tydligen inget som avskräckte honom. Redan samma år så står han tilltalad för stöld igen och den 20/2 1874 så häktas han för ytterligare en stöld. I kriminalregistrets anteckningar står "Yngligen Anders Johan Pålsson, å qv. Danzig No XIII, dömd af Malmö R.R. d. 30/1 1874 för stöld att agas af föräldrar och den 27/2 1874 likaledes af Malmö R.R dömd att för stöld agas af målsman."
Att agas med ris hjälpte inte första gången och som man kan se när man fortsatt följer han "öde" så hjäpte det inte den andra och tredje gången heller.

Anders Johan Pålsson år 1876Samma år - 1874 - så tilltalas han den 4 november för stöld i Köpenhamn, och den 2 februari 1875 är det åter dags att bli häktad för stöld. Anders Johan Pålsson är nu 15 år gammal och nu är det slut med att betrakta tilltagen som "ungdomligt oförstånd". Den här gången döms han den 19 februari 1875 av Malmö Rådhusrätt till 6 månaders fängelse för snatteri.
Han hinner inte mer än ut så är det dags igen. Nu står han åtalad för stöld, och den 5 november så blir han av Malmö Rådhusrätt dömd för 1:a resan stöld till 6 månader straffarbete, och förlust av medborgeligt förtroende i 3 år utöver strafftiden. Det är denna händelse som står omnämnd i boken "Liv och död på Malmöhus". I Malmö Kriminalpolis register för 1876 över frigivna fångar så finns ett porträtt och beskrivning av honom. Namnet Anders har dock felaktigt blivit angivit som Anton. Det framgår att hans straff påbörjades den 12 november 1875 och att han frisläpptes den 28 april 1876. Straffet hade han avtjänat vid kriminalvårdsanstalten i Växjö (där namnet är rätt angivit).
I beskrivningen av Anders Johan Pålsson framgår att han har en klen kroppsbyggnad, och inte är länge än 5 fot och 2 tum i höjd (= 1,54 m). Han har ljust hår och ljuslätt hy, och är "ofärdig i högra foten" och haltar. Anders Johan Pålsson är ej kunnig i något yrke, och han har vid frigivningen tjänat ihop sex kronor och 13 öre. Det står en notering om att han anses vara "försvarslös" dvs. att han "äger inte ärligt arbete" eller på annat sätt anses kunna försörja sig själv.

Inte heller 6 månaders straffarbete har avskräckt honom för att begå nya stölder. Det framgår inte i böckerna om han har någon anställning eller någon annan förörjningsmöjlighet. Den 21 juni 1876 så blir han tilltalad för 7:e resan tjuvnadsbrott, och den 7 juli samma år så blir han av Malmö Rådhusrätt dömd för 2:a resan stöld till 2 år och 4 månaders straffarbete samt förlust av medborgeligt förtroende i sex år utöver utöver strafftiden.

Nästa anteckning i kriminalregistret är från den 20/2 1879 då Anders Johan Pålsson å qv. Olof No IV fol. 64 erhöll betyg såsom häktad för försvarslöshet, och redan den 4 mars samma år så blir han häktad för stöldförsök. Den 14 mars så döms han så av Malmö Rådhusrätt för 3:e resan stöld till tre års straffarbete och förlust af medborgeligt förtroende i åtta år utöver strafftiden. Han blir frigiven den 21/3 1882 ifrån Malmö Centralfängelse, men han hinner inte komma ut förrän det är dags igen.

Anders Johan Pålsson år 1888Sista anteckningen i kriminalregistret som jag kan finna om Anders Johan Pålsson är för år 1882. Då står det att "Pålsson Anders Johan å No 105 Ö.F. (fol.406) af Bara Häradsrärr den 27/4 1882 dömd för fjärde resan stöld till sex års straffarbete och förlust af medborgerligt förtroende i tio år utöfver strafftiden."
Han är fortfarande skriven hos sin mor. Anders Johan avtjänar sitt straff på Centralfängelset i Malmö. Härifrån återfår han friheten den 1 februari 1888. I registret står han nu angiven som Fabriksarbetaren Anders Johan Påhlsson med en längd av 1,68m, och ordinär kroppsbyggnad. Det står ingenting nämnt om någon hälta eller att han skulle ha något problem med sin högerfot. han har nyss fyllt 28 år när han lämnar fängelset, och har 29 kr och 54 öre i arbetsförtjänst när han lämnar fängelset.
De sista 6 årens straffarbete tycks ha tärt på hans lust att begå nya stölder, och sannolikt även på hans hälsa, för efter det att han blivit frigiven så 1888 så begår han inte fler brott. Mellan åren 1874, då han är 15 år, och år 1888, då han fyllt 28 år har han tillbringat 12 av de 14 åren i fängelse. De 12 åren av straffarbete förstörde hans barndom och tog år av hans liv som ung vuxen man.

Anders Johan Pålsson bor efter frigivningen år 1888 kvar i Malmö i återstoden av sitt liv, och då företrädesvis i den del som under lång tid benämdes Östra Förstaden. Hans står med yrkestiteln "Arbetare" i husförhörs-/församlingsböckerna, men exakt med vad, eller var, han arbetar, framgår inte av texten.
År 1908, tjugo år efter sin sista frigivning, så drabbas han av akut lunginflammation som han inte klarar av, och han avlider den 13 november 48 år gammal. Hans mor Anna Prahl f. Rosengren överlever honom med 8 år. Hon avlider den 23 september 1916.

Malmö under 1800-talets sista hälft och en bit in på 1900-talet

Benämningen Östra Förstaden var en benämning på en stadsdel i östra Malmö i mitten på 1800-talet innan det fanns någon egentlig stadsbebyggelse. Området motsvarade ungefär de nuvarande delområdena Slussen, Östervärn och Ellstorp i stadsdelen Centrum samt delområdena Johanneslust, Kirsebergsstaden, Rostorp, Segevång, Segemölla och Sege industriområde i stadsdelen Kirseberg. (ref: Wikipedia)

Malmö kartor 1867-1904

Källor:
Liv och död på Malmöhus av Jonny Ambrius ISBN 91-564-1079-4
Polisarkivet - Kriminalpolisen i Malmö
Kriminalvårdsanstalten i Växjö - Kyrkbok
Kyrkoarkiv i Malmö Caroli och Malmö S:t Pauli församlingar

 


Senast uppdaterad: 1 augusti 2016