Vem var far till Ola?

Under förra året - år 2011 - så utkom en av Sveriges Släktforskarförbunds handböcker skriven av historikern och arkivarien Elisabeth Reutersvärd. Bokens titel är "Fader Okänd" och är en handbok som ger tips och råd om hur och var man kan söka då det i ett barns födelseanteckningar står att fadern är okänd. Fadern är visserligen okänd för alla utom för modern, men han är inte spårlöst försvunnen, och har man tur så finns det anteckningar någon annanstans än i födelseboken som kan leda fram till vem fadern kan vara. Ibland - inte alltid.
I boken finns en fallstudie - Fallstudie nr II - med rubriken "Vem var far till Ola?". När jag läste detta avsnitt så tyckte jag att jag kände igen namnen på de inblandade så jag letade i mina egna släktforskaranteckningar. Och mycket riktigt - Elna Arvidsdotter född den 16 augusti 1829 i Lövestad - visade sig finnas med. Hon är mormors mor till några av mina syskonbarns farmors make i hennes 2:a äktenskap.
Så jag började följa henne och hennes öde från "vaggan till graven". Berättelsen om henne återger jag här nedan och kan ses som en komplettering till det som åteges i Elisabeth Reutersvärds bok.

Heinge Den 16 augusti 1829 så föder husmannen Arvid Nilssons hustru Kjerstina Svensdotter i Heinge i Lövestads församling en dotter som den 17 augusti döps till Elna. Hon hölls till dopet av husmannen Ola Svenssons hustru Hanna Bengtsdotter i Heingetorp. Vittnen var husmannen Ola Svensson i Heingetorp och Nils Pehrsson i Heinge.
Elna bor hemma hos sina föräldrar och syskon i Lövestads församling till 1847 då hon 18 år gammal flyttar till Heingetorp 5:e roten No 1, och året efter till Lövestad by 1:a roten Norrevång No 23 Gatehus norr om landsvägen. Härifrån flyttar hon den 16 oktober 1949 till Klasaröd i Vollsjö församling. I Vollsjö församling så flyttar hon 1850 till "Säteriet" 1850, och till Skumparp 1851. Här föder hon sitt första "oäkta" barn - en flicka som döps till Bengta. Flickan föds den 8 maj 1852 och döps den 15 maj. Fadern är okänd. Gudmor vid dopet är Elnas syster pigan Hanna Arvidsdotter och brodern och drängen Ola Arvidsson, båda bosatta i Heinge.
År 1854 så är Elna bosatt i Frenninge nr 29. Dottern Bengta avlider den 25 november 1854 och året efter - 1855 - flyttar Elna till Säteriet i Vollsjö. I församlingsboken för perioden 1854-1859, där hon skrevs in då hon kom år 1855, har senare gjorts ett tillägg före hennes namn. Hon har antecknats som lösdriverska och i anmärkningskolumnen har det skrivets in anmärkningen "Skriftad den 14 nov 1858". Med "Skriftad" avses att hon biktat sig för prästen dvs. att hon har bekänt sitt brott (mot Gud) som synd och blivit avlöst och har fått Guds förlåtelse. Vad det är hon har biktat sig för framgår inte, men den 20 maj 1859 så föder Elna återigen en "oäkta" dotter, som även hon den 24 maj döps till Bengta. Som gudmor (Sucs.) anges även denna gång Elnas syster Hanna. Elna har nu hunnit bli 29 år.

Lagbok Elna finns kvar i Vollsjö församling då hon återigen föder ett "oäkta barn" där fadern anges som okänd. Det är sonen Ola som föds den 20 augusti 1862. Han döps den 29 augusti och återigen så är det systern Hanna Arvidsdotter som står som gudmor. Systern Anna Arvidsdotter står som dopvittne. Det är detta barn som tas upp i "Fallstudie II: Vem är far till Ola" i boken av Elisabeth Reutersvärd. I sin bok visar hon hur hon via Färs Härads domböcker och saköreslängder funnit att Elna Arvidsdotter år 1864 tillsammans med den man som häradsrätten menade var far till barnet dömdes för lönskaläge. Utslaget i målet (nr 182) föll den 14 maj 1865. Målet hade pågått i ett par år och det första förhöret hölls den 14 mars 1863 (nr 188), och förorsakades av att Elna hade sökt hjälp från fattigvården i Vollsjö samma år. Ordförande hade nekat henne detta eftersom han menade att det borde den man som allmänt ansågs vara far till barnet göra och inte socken. Mannen ifråga var undantagsmannen Anders Hult hos vilken Elna bott vilket inte framgår av husförhörslängden. Anders hult bodde i den angränsade församlingen Fränninge. Därför hade åklagaren stämt Elna och Anders Hult inför tinget. Anders Hult nekade till att vara barnafadern och Elna sade att hon inte visste vem fadern var. Flera vittnen kunde dock berätta att Elna bott hos Anders och att hon bland annat yttrat att "om hon blev med barn, var det Hult och ingen annan som var barnafadern".
Häradsrättens utslag lyder: "Likmätigt KF den 10 april 1810 skall svaranden Elna Arvidsdotter för lägersmålsförseelsen till Vollsjö kyrka betala eller med arbete avtjäna 1 riksdaler rmt; och som svaranden Hult brustit åt förelagde värjemålseden samt därigenom blivit övertygad att ha plägat köttsligt umgänge med Elna Arvidsdotter vid den tid hon blev hafvande med sitt i augusti månad 1862 framfödda gossebarn; så pröfyar häradsrätten jämlikt 53 kap.l och 3 § M.B. 55 kap. 5 § samma balk och KP den 18 nov. 1741, rättvist döma honom Anders Hult att för lönskaläge bota 5 rdr i treskifte meltill Vollsjö kyrka erlägga eller med arbete utföra 2 rdr samt dessutom ersätta 2 rdr 50 öre till åbon Anders Swensson i Säljeröd, 2 rdr 50 öre till åbon Anders Hansson i Fränninge, 2 rdr 50 öre till åbon Nils Persson därstädes, 1 rdr 70 öre till åbon Lasse Olsson i Eggelstad, 1 rdr 70 öre till hustrun Bolla Pålsdotter i Eggelstad och 2 rdr 90 öre rmt. Till åbon Anders Swensson i Fränninge skog, varemot frågan om fosterhjälp till barnet får bero på särskilt utförande av Elna Arvidsdotter eller behörig fattigvårdsstyrelse, ifall Hult undandrager sig att lämna erforderligt bidrag till barnets försorg och uppfostran."
Eftersom Ola var Elnas tredje oäkta barn så måste även hon betala för lägersmålet. Anders Hult löste frågan om ersättning till barnet genom att låta Elna och hennes barn bo hos honom i sitt torp i Linderöds församling (Åkarp No 5). Gossen Ola avlider den 29 oktober 1864 (okänd dödsorsak), och Anders Hult den 20 april 1866.

Fader Okänd I boken "Fader okänd" står sedan att "Ny torpare i Hults ställe blev Nils Mårtensson som kom ifrån Fränninge direkt efter Hults död. Elna stannade kvar och födde en dotter Hanna den 10 juni 1867. Även Nils Mårtensson avled emellertid 12 december 1869. Ingen far finns antecknad för dottern Hanna men hon får tillnamnet Nilsdotter när Elna flyttar från Åkarp nr 5 med barnen 1871."
Att ingen far finns antecknad för Hanna är dock inte riktigt! Den 5 augusti 1866 så gifter sig Elna Arvidsdotter med änklingen Nils Mårtensson. Nils hade tidigare varit gift med Agda Nilsdotter, som avlidit den 24 mars 1863, och med vilken han hade flera barn. Dottern Hanna som Elna föder den 10 juni 1867, döps den 16 juni, och som föräldrar står i födelseboken "Torpare Nils Mårtensson och Elna Arvidsdotter på Åkarp No 5". På Åkarp No 5 bor även Nils Mårtenssons barn i det tidigare äktenskapet, Hanna Nilsdotter samt sonen Jöns Nilsson, liksom Elnas dotter Bengta som nu fått tillnamnet Nilsdotter. Nils Mårtensson avlider den 12 december 1869 och begravs den 19 december.

År 1871 så flyttar Elna in till torparen Sven Jönsson på Knopparp No 2 i Linderöds församling. Sven hade kommit ifrån Malmö 1850, men född 1825 i Träne i kristianstads län, och var således endast 4½ år äldre än Elna. Den 19 mars 1871 så föder Elna sitt fjärde barn. En dotter som den 23 april döps till Josefina. I födelseboken står som föräldrar antecknat "Torparen Sven Jönsson och fästeqvinnan Elna Arvidsdotter". Den 25 april 1871, två dagar efter det att deras dotter döpts, så vigs torparen Sven Jönsson och änkan Elna Arvidsdotter. Familjen flyttar senare till Åkarp No 5. Barnen flyttar men Sven Jönsson och Elna Jönsson f. Arvidsdotter stannar kvar på Åkarp No 5 i Linderöds församling tills de avlider. Sven avlider den 7 februari 1903 - 78 år gammal -, och Elna 6 år senare den 24 april 1909 vid en ålder av nästan 80 år.
Elisabeth Reutersvärd slutar sin fallstudie med meningen "Man får hoppas att hennes äktenskap med Sven Jönsson blev bra". Om det blev bra vet bara de två, men troligtvis eftersom äktenskapet varade i drygt 30 år.

 

Källor:

 


Senast uppdaterad: 8 augusti 2016