Logo

Sökandet efter Mina Anfäder

På denna min hemsida presenterar jag en del av mitt sökande efter mina anfäder. Jag begränsar det dock inte till enbart mina anfäder utan tar även med annat med släktforskningsanknytning som jag träffar på under sökandet, och som jag finner intressant.
Mitt letande sträcker sig i dagsläget tillbaka till mitten/slutet på 1600-talet, men är dock ständigt pågående och nya, tidigare okända "själar", tillkommer efterhand som de upptäcks. Kanske finns det någon för mig okänd som känner igen en av sina anfäder och släktingar bland de som jag har i min samling.

Barnen då de bodde i Mjölkalånga i Tyringe

Den alldeles övervägande delen av min släkt härstammar ifrån landskapet Skåne. Det är inte förrän vid senare delen av 1800-talet som det börjar blir en större geografisk spridning. Här i Sverige allt ifrån Trelleborg och Ystad i söder till Arjeplog i norr. Några släktingar har emigrerat till Danmark och Norge och en del släktingar till Amerika. År 2014, fick jag kontakt med en del av familjen vars förfäder emigrerade till Amerika.
En ättling till en av dessa "Amerika emigranter" deltog 2014 i Sverige televisons fjärde upplaga av reality-shown "Allt-för Sverige" där hon "snubblade" på målsnöret och kom in som nr två. Så det blev ingen släktträff det året men väl året därpå.En annan av de som sökte sin lycka i Amerika var min morfars bror, och en av hans ättlingar har jag även varit i kontakt med.

Fotografiet på barnen är tagen i byn Mjölkalånga som ligger i Tyringe socken i landskapet Skåne. Bilden är tagen omkring åren 1922-1923, och den yngsta flickan är min mor Willevi, då hon är i 3-4 års åldern. De övriga är hennes syskon och halvsyskon. I bakre raden står från vänster, Stig, Edith, Ejber, Sven och Ebon, och i den främre Willevi och Kalle. Min morfar Wilhelm Persson och hans 2:a hustru Emma Sjölin f. Nilsson och barnen bodde här i Mjölkalånga 7-9-11, i Tyringe församling, mellan 1922-1924.

Bilden nedan är en flygbild över Tyringe vilken jag har fått av en släkting som hade fotografiet liggande i sin samling. Bilden bör vara tagen omkring 1922, men det står inget om av vem.

Om du vill veta mer om min släktforskning så kan du klickar på knappen "Släktforskning" i sidhuvudet .

 


Flygfoto över Tyringe omkring 1922

 


Senast uppdaterad: 6 mars 2018

 

Återgå till början av sidan