Välkommen till min släktforskarsida.

På denna min hemsida så tänker jag presentera mitt sökande efter mina anfäder. Jag tänker dock inte begränsa det till enbart mina anfäder utan även ta med annat med släktforskningsanknytning som jag träffar på under sökandet, och som jag finner intressant.
Mitt letande sträcker sig i dagsläget tillbaka till mitten/slutet på 1600-talet, men är dock ständigt pågående och nya, tidigare okända "själar" tillkommer efterhand som de upptäcks.Tyringebarn
Den alldeles övervägande delen av min släkt hästammar ifrån landskapet Skåne. Det är inte förrän vid senare delen av 1800-talet som det börjar blir en större geografisk spridning. Här i Sverige allt ifrån Trelleborg och Ystad i söder till Arjeplog i norr. Några har emigrerat till Danmark och andra till Amerika. Förra året, 2014, har jag fått kontakt med en del av familjen vars förfäder emigrerade till Amerika. En ättling till en av dessa deltog 2014 i Sverige televisons fjärde upplaga av verkligheten TV-show "All-för Sverige/Stora svenska äventyr" (Katie Malik).
Bilden på barnen är tagen i Mjölkalånga/Tyringe omkring 1922-1923, och den yngsta flickan är min mor Willevi då hon är i 3-4 års åldern. De övriga är hennes syskon och halvsyskon. I bakre raden står från vänster, Stig, Edith, Ejber, Sven och Ebon, och i den främre Willevi och Kalle. Min morfar Wilhelm Persson och hans 2:a hustru Emma Sjölin f. Nilsson och barnen bodde här i Mjölkalånga 7-9-11, i Tyringe församling, mellan 1922-1924.

Tyringe 1920

Bilden över Tyringe har jag fått av en släkting som hade fotografiet liggande i sin samling. Bilden bör vara tagen omkring 1922, men det står inget om av vem.